Σε ζημιογόνα αποτελέσματα επέστρεψε το 2011 η ιταλικών κεφαλαίων βιομηχανία παραγωγής πλατέων χαλυβουργικών προϊόντων Hellenic Steel, η οποία το 2010 είχε παρουσιάσει κέρδος 1 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία εδρεύει στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργεί τη βιομηχανική μονάδα της, απασχολώντας συνολικά 400 εργαζόμενους. Παράγει χαλύβδινα φύλλα, με τη διαδικασία της ψυχρής έλασης, τα οποία εξάγει σε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ισπανία, Κύπρο, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Βουλγαρία κ.ά.), σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (Τυνησία, Αίγυπτο, Συρία, Ισραήλ), αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Είναι η μοναδική ελληνική χαλυβουργία που παράγει πλατέα προϊόντα χάλυβος, είχε ιδρυθεί το 1963 από κοινοπραξία ιαπωνικών και άλλων επιχειρήσεων και ανήκει πλέον εξ ολοκλήρου στον ιταλικό χαλυβουργικό όμιλο Riva.

Σύμφωνα με τον 48ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Hellenic Steel (Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Χάλυβος) τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 149,58 εκατ. ευρώ, από 126,95 εκατ. ευρώ το 2010 και 114,57 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 17,8% σε ποσοστό και κατά 22,63 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση κατέγραψε μεικτά κέρδη 6,28 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 8,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 2,09 εκατ. ευρώ. Το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε από το επίπεδο του 6,6% την προηγούμενη χρήση, στο 4,2%, κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,05 εκατ. ευρώ, από 7,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-5,82 εκατ. ευρώ).

Κατόπιν αυτών παρουσίασε ζημία 1,81 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι κέρδους 1 εκατ. ευρώ το 2010 (-11,22 εκατ. ευρώ το 2009). Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας (43,36 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 58,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (74,16 εκατ. ευρώ).

http://www.kathimerini.gr

Advertisements