Την ίδρυση Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας αποφάσισαν οι εκπρόσωποι δεκατριών από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας της χώρας με σκοπό το συντονισμό και την από κοινού εκπροσώπηση των βιομηχανιών υψηλής εντάσεως ενέργειας της χώρας ενώπιον ελληνικών, αλλοδαπών και διεθνών φορέων, αρχών, οργανισμών και εταιριών σε θέματα σχετικά με τον τομέα της ενέργειας.

Τα ιδρυτικά μέλη της υπό σύσταση Ένωσης αποτελούν οι εταιρίες:

 1. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.
 2. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 3. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.
 4. ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
 5. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE
 6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
 7. ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.
 8. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε
 9. SOVEL A.E.
 10. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
 11. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 12. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 13. ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Η νέα Ένωση σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση εκπροσωπεί βιομηχανίες για τις οποίες το κόστος της ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας και άρα βιωσιμότητας. Κατά συνέπεια, η Ένωση είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε κάθε διαβούλευση για τα θέματα της εγχώριας αγοράς ενέργειας με προτάσεις που θα εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Η ίδρυση της Ένωσης, όπως σημειώνεται κρίθηκε απαραίτητη από τους προαναφερόμενους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές καθώς οι εξελίξεις των τελευταίων ετών και η διαμορφούμενη κατάσταση στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα, έχουν ως αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση του κόστους του βιομηχανικού ρεύματος, θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε κλείσιμο εργοστασίων και απώλεια θέσεων εργασίας.

Η Ένωση επιθυμεί να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που την αφορούν και να διεκδικήσει θέση συνομιλητή της Πολιτείας και κάθε αρμόδιου φορέα σε θέματα που σχετίζονται με την αγορά ενέργειας .

Η ανάπτυξη της χώρας και η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας προϋποθέτει ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και αυτό σημαίνει ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, ιδιαίτερα για τις βιομηχανίες υψηλής εντάσεως ενέργειας.

πηγή:nextdeal.gr

Advertisements